JADE Italia

Talijanska konfederacija Junior Enterprisea- neprofitna organizacija koja okuplja 8 Junior Enterprisea u Italiji i broji preko 500 studenata koji sudjeluju u Junior Enterprise konceptu. Jade Italia konfederacija osnovana je 1992.

Njihova misija je promovirati Junior Enterprise koncept u poslovnom svijetu pa tako i među studentima, razvijati nove Junior Enterprise-ove na području Italije te poticati suradnju između postojećij JE i onih u razvoju.

S obzirom na involviranost JADE Italia-e u JADE zajednici, drago nam je da imamo kvalitetne partnere s kojima zajedno možemo napredovati.

JADE Italia is really proud to be partner to one and only Junior Enterprise in Croatia. NEXT JE is an organization whose example should be followed and we are hoping that their talent and devoted work will be approved with the award.

Fabio Casali - President JADE Italia