JADE – European Confederation of Junior Enterprises

JADE – europska konfederacija Junior Enterprisea – je europska krovna neprofitna organizacija koja okuplja Junior Enterprise organizacije, a vode ju isključivo studenti. JADE mreža trenutačno okuplja 12 nacionalnih konfederacija, te druge pojedinačne članove koji čine 280 junior enterprisea u Europi.

Misija JADE-a je predstavljati europski junior enterprise pokret, integrirati članove, te im pomagati u njihovom razvoju. Također, JADE promiče JE koncept u drugim zemljama, te potiče razvoj poduzetništva među mladima kao i junior enterprise organizacije u zemljama koje još nisu članice.

Next Junior Enterprise postao je članom JADE 25.7.2015. godine nakon samo 11 mjeseci od osnutka te time postao Junior Enterprise koji je u najkraćem roku ušao u JADE mrežu.